Please enable JavaScript to see e-mail address!
Cosmin Software
www.cosmin.com


  Globex : Myanmar (Burma) - Kyat

Resurse informaţiionale despre monedă pe web:

wikipedia.org

Article on Kyat


Celelalte Monede...

Vă rugăm să ne comunicaţi despre legăturiile nefuncţionale la

Copyright © Cosmin Smeu, 1998-2009. All rights reserved.